יצירת קשר

ראש המגמה:

דר' דני בן-צבי

dbenzvi@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-824-0866

חדר 301, בנין חינוך
מרכזת המגמה:

גב' כוכבה סג"ל

 ksegal@univ.haifa.ac.il

טלפון: 04-828-8380

פקס: 04-824-9354

חדר 431, בנין חינוך


Comments