קורסים‏ > ‏

למידה ניידת 2011

שם הקורס:   למידה ניידת                 מועד: סמסטר ב' 2011

מרצה: דר' ישי מור 

אתר הקורס: http://courses.edtech.haifa.ac.il/mlearning

עבודות תלמידים

Comments