פרויקטים‏ > ‏

BIOPHONE

מגישים: אורית מוגילבסקי, חלי כהן ופרח דימרמן

קורס: למידה ניידת, מרצה: ד"ר ישי מור 

תאור: 

במסגרת עבודת הביוטופ של תלמידי מגמת ביולוגיה התלמידים נדרשים לצאת לשטח ולבצע מחקר מדעי. במהלך המחקר עליהם לאסוף מידע בשטח. המידע כולל מדידות, זיהוי הצומח, מאפייני הסביבה וכדומה. לצורך איסוף המידע התלמידים מצטיידים בציוד רב הכולל מכשירי מדידה שונים, ספרים (מגדירי צמחים, בעלי חיים ועוד). בשטח התלמידים נתקלים בקשיים לאיסוף מידע, תיעוד התהליך ושימוש בכלי מדידה מיושנים ומסורבלים. כמו כן, חוסר נגישות למידע משלים בשטח מהווה גורם מעכב בהתקדמות המחקר.
כיום, תפקיד המורה בתהליך עבודת הביוטופ הוא להנחות וללוות את התלמידים בתהליך המחקר אשר מתבצע בפועל אחת לתקופה.
טכנולוגיה ניידת עשויה לתת מענה לבעיות שצוינו לעיל. הטכנולוגיה הניידת מאפשרת גישה למידע תלוי מקום, איסוף נתונים בשטח, ניתוח של נתונים, חיפוש מידע נוסף וקישוריות בין מקומות פיזיים (למשל בין הכיתה לשטח), בין הלומדים עצמם, ובין הלומדים למורה.

על כן מטרת פרויקט זה הוא: ליצור סביבת למידה שיתופית מודרכת ניידת,  אשר באמצעותה יוכלו תלמידי מגמת ביולוגיה לבצע את עבודת הביוטופ בשטח תוך שימוש בכלים טכנולוגיים חדשניים אשר יתרמו לייעול ושיפור תהליך החקר. מחקר זה יתנהל כמחקר-עיצוב אשר במהלכו יערכו תצפיות בשטח על מנת לזהות את הצרכים של תלמידי מגמת ביולוגיה, תעוצב עבורם סביבה לימודית ותתבצע הערכה של סביבה זו. 

Abstract: 
Biology students are required to conduct a scientific study within "Biotop" project. This project is part of the matriculation grade. Throughout the study pupils must collect information from the field including measurements, identifying the plants, the environment's characteristics etc. In order to collect data pupils are equipped with lots of equiptment: Several measuring tools, guide for plants and more.  In the field pupils encounter difficulties with data collection, documentation of the process of measurements, observations and useage of old and inefficient tools. Likewise, there is a lack of complentary information which delays the process.  The teacher guides and accompanies the pupils monthly which makes the study process. 
In order to make it easier for the pupils in conducting their study we will provide them with mobile tools (smartphones) by which they can document the field, the animal and plants environment, and measure data through the cellular phone and to send data to the website. The pupils will be able to load data on the website, to use the . links on the website, to ask questions through the site and more. 

פוסטר הפרויקט: 


סרטון הסבר על הפרויקט: 
 

תמונות: 

הצגת הפוסטר: תמונה מיום העיון של החוג לחינוך


קבלת משוב מד"ר דני בן צבי 
(ראש המגמה לטכנולוגיות מתקדמות בחינוך באוניברסיטת חיפה) 
Comments