פרויקטים‏ > ‏

אני יכולמגישה: ג'מאלאת ח'ואלד


קורס: פרויקט גמר

תיאור: הפרויקט נבנה בשאיפה להטמיע ערכים של אכפתיות ואחריות למקום בו אנו 

חיים, בקרב תלמידי חינוך מיוחד עם הפרעות התנהגות קשות. הפרויקט עוסק בתחום 

הסביבה וחיזוק הקשר בין התלמידים ובין סביבתם, תוך כדי שילוב הטכנולוגיה ובנית 

סביבה שיתופית,אתגרית ומהנה.
 


פרויקט אני יכול מגישה :ג'מאלאת ח'ואלד


אתר: אתם יכולים לכנס לאתר https://sites.google.com/a/edtech.haifa.ac.il/ezey/home

Comments